Strüktürel Tasarım I (MMR 331) Ders Detayları

Ders Adı: Strüktürel Tasarım I
Kod: MMR 331
Ön Koşul Ders(ler)i: MMR 232 - Strüktürel Davranış ve Analiz
Amaç: Bu dersin içeriği Strüktürel sistemlerin malzemeye ilişkin olarak anlaşılması, Farklı strüktür sistemlerin ve bu sistemlerin ardındaki mekanizma/mantığın anlaşılması, Farklı strüktürel sistemlerle tasarım yapma imkan ve limitlerinin anlaşılması, Dünyada tanınmış binalarda kullanılan farklı strüktürel sistemleri tanımak, Derste vurgu strüktürel analizden çok temel strüktürel kavramlar ve bu sistemlerin grafik sunumu üzerine olacaktır
İçerik: Modellemesi yapılıp analize hazır sistemlerin, detaylı tasarımlarının yapılması; düğüm noktalarının çözülmesi; stabilite analizleri ve sonuç uygulama projeleri.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5