Mimarlık Tarihi III (MMR 224) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık Tarihi III
Kod: MMR 224
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç:
İçerik: Modern Mimarlığın temelleri ve 20. yy başından '70'li yıllara kadar olan uluslararası Modern akımlar ve yüzyılın son çeyreğinde yaşanan gelişmeler ile Türkiye'deki yansımaları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3