Mimarlık Tarihi III (MMR 224) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık Tarihi III
Kod: MMR 224
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Mimarlık tarihine ilişkin genel bir bakış edinmiş öğrencinin, toplumsal değişimlerin buna bağlı olarak da mimarlıkta söylem ve biçim bazında arayışların yoğun biçimde yaşandığı 20. yüzyıl ve 20. yüzyıl mimarlığı hakkında bilgi kazanımını sağlamak.
İçerik: Modern Mimarlığın temelleri ve 20. yy başından '70'li yıllara kadar olan uluslararası Modern akımlar ve yüzyılın son çeyreğinde yaşanan gelişmeler ile Türkiye'deki yansımaları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3