Ankara'da Kamusal ve Özel Alan (MMR 447) Ders Detayları

Ders Adı: Ankara'da Kamusal ve Özel Alan
Kod: MMR 447
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: “Kamu”, “kamusal alan”, “özel alan” kavramları; Ankara kentinde yer alan kamu yapıları ve alanları ve tarihsel gelişimleri; “yarı-kamusal alan” kavramı; “özel alan” çerçevesinde Ankara’da modern konut yaşamı.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3