Konut Politikaları, Finansmanı ve Planlama İlkeleri (MMR 493) Ders Detayları

Ders Adı: Konut Politikaları, Finansmanı ve Planlama İlkeleri
Kod: MMR 493
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Konutun işlevleri ve tarihsel olarak değişimi; konut üretim süreci; konut talebini ve fiyatlarını belirleyen davranışsal özellikler;konut politikaları ve finansmanı; Türkiye’deki uygulamalar, kent, yakın çevre, site ve tek parsel düzeylerinde konut alanlarının planlanması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6