Yapılı Çevrede Yerel Yönetimlerin Rolü (MMR 392) Ders Detayları

Ders Adı: Yapılı Çevrede Yerel Yönetimlerin Rolü
Kod: MMR 392
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Mimarlık ve kent politikalarının uygulanması sürecinde yerel yönetimlerin rolünün açığa çıkartılması; yerel yönetim yapılanmasının meslekle iletişimi; katılım, planlama, uygulama, yönetim, kent ekonomisi ve sosyal politikaların, mekânın biçimlenmesi ve organizasyonunun yerel yönetimlerle ilişkisi üzerinden aktarılması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6