Üç Boyutlu Mimari Animasyon (MMR 363) Ders Detayları

Ders Adı: Üç Boyutlu Mimari Animasyon
Kod: MMR 363
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Üç boyutlu animasyonun gelişim aşamaları, kullanım alanları; animasyon tekniklerine ilişkin kavramlar ve uygulamalı çalışmalar; ışık ve kamera kullanımının animasyonda etkisi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3