Yapı Bilimleri Çalıştayı (MMR 650) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Bilimleri Çalıştayı
Kod: MMR 650
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç:
İçerik: Yapı-çevresel etmenler ilişkisi; farklı ölçeklerdeki tasarım ve yapılabilirlikler üzerine uygulamalar; bilgiye ulaşım ve yorumlama pratiği; doktora öğrencilerinin konuları ile ilgili yapacakları araştırmaların yorumu, kuramsal bilgi aktarımı, yaptırılacak uygulamaların eleştirilmesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5