Koruma ve Restorasyon Çalıştayı (KOR 671) Ders Detayları

Ders Adı: Koruma ve Restorasyon Çalıştayı
Kod: KOR 671
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik:
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5