Yüksek Bina Tasarımı ve İnşası (MMR 433) Ders Detayları

Ders Adı: Yüksek Bina Tasarımı ve İnşası
Kod: MMR 433
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders; lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yüksek binaları etkileyen kuvvetleri ve yapısal etkilerini, yüksek binaların bu kuvvetler karşısındaki strüktürel davranışlarını ve strüktürel organizasyon prensiplerini öğrenmelerini amaçlar. Bu bağlamda dönem içinde seçilecek örnek yüksek binaların ve projelerin strüktürlerinin incelenmesi ile proje okuma becerilerinin geliştirilmesi ve tasarımlarında yaratıcı fikirler oluşması amaçlanmaktadır.
İçerik: Yüksek binalarda yapısal kuvvetler ve yeniden yönlendirilmesi; alternatif strüktürler; örneklerle strüktür incelemesi ve proje okuma; strüktürel uygunluk; alternatif strüktürel önermeler.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3