Mimarlık Tarihi ve Kuramı II (MMR 614) Ders Detayları

Ders Adı: Mimarlık Tarihi ve Kuramı II
Kod: MMR 614
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bilişsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel bağlamda mimarlık bilgisi ve bir başlangıç aşaması olarak öncül mimarlar ve manifestolar.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5