Kentsel Tasarım (MMR 618) Ders Detayları

Ders Adı: Kentsel Tasarım
Kod: MMR 618
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Okumalar ve örnekler üzerinden, Dünya’da ve Türkiye’de kent ve kentsel tasarım alanındaki gelişmeler ile toplumsal mekanın tarihsel olarak oluşumu ve dönüşümlerinin kültürel, sosyal, politik ve ekonomik anlamda karşılaştırılması ve tartışılması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5