Mekanın Ekonomi Politiği (MMR 617) Ders Detayları

Ders Adı: Mekanın Ekonomi Politiği
Kod: MMR 617
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Mekânsal süreçlerin temelinde ekonomi-politik yapılanmanın oluşu; kapitalizmin kendine özgü koşulları çerçevesinde mekân üretimi ve organizasyonu; toplumsal ilişkiler temelinde mekân; mekân üretimi ve organizasyonuna ilişkin kavramlar; bu kavramlarla algılanan mekan arasındaki bağlantılar; konuya ilişkin makalelerin tartışılması ve araştırma konuları tanımlanması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5