BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMIMüfredat Toplamı
0
0

Mimarlık Doktora Programı " Mimari Tasarım "

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
MMR 501 Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5
MMR 620 Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri
3
0
3
5
MMR 682 Mimari Tasarım Semineri
0
0
0
5
MMR 689 Yeterlilik Sınavı
0
0
0
30
MMR 691 Tez Önerisi
0
0
0
20
MMR 697 Doktora Tezi
0
0
0
150


Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı "Mimari Tasarım"

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
MMR 501 Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5
MMR 620 Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri
3
0
3
5
MMR 682 Mimari Tasarım Semineri
0
0
0
5
MMR 689 Yeterlilik Sınavı
0
0
0
30
MMR 691 Tez Önerisi
0
0
0
20
MMR 696 Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar
0
0
0
25
MMR 697 Doktora Tezi
0
0
0
150


Mimarlık Doktora Programı " Yapı Bilimleri"

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
MMR 501 Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5
YPB 650 Yapı Bilimleri Çalıştayı
3
0
3
5
YPB 682 Yapı Bilimleri Semineri
0
0
0
5
YPB 689 Yeterlilik Sınavı
0
0
0
30
YPB 691 Tez Önerisi
0
0
0
20
YPB 697 Doktora Tezi
0
0
0
150


Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı " Yapı Bilimleri"

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
MMR 501 Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5
YPB 650 Yapı Bilimleri Çalıştayı
3
0
3
5
YPB 682 Yapı Bilimleri Semineri
0
0
0
5
YPB 689 Yeterlilik Sınavı
0
0
0
30
YPB 691 Tez Önerisi
0
0
0
20
YPB 696 Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar
0
0
0
25
YPB 697 Doktora Tezi
0
0
0
150


Mimarlık Doktora Programı " Koruma ve Restorasyon "

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
KOR 671 Koruma ve Restorasyon Çalıştayı
3
0
3
5
KOR 682 Koruma ve Restorasyon Semineri
0
0
0
5
KOR 689 Yeterlilik Sınavı
0
0
0
30
KOR 691 Tez Önerisi
0
0
0
20
KOR 697 Doktora Tezi
0
0
0
150
MMR 501 Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5


Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı " Koruma ve Restorasyon "

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
Seçmeli Ders
3
0
3
5
KOR 671 Koruma ve Restorasyon Çalıştayı
3
0
3
5
KOR 682 Koruma ve Restorasyon Semineri
0
0
0
5
KOR 689 Yeterlilik Sınavı
0
0
0
30
KOR 691 Tez Önerisi
0
0
0
20
KOR 696 Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar
0
0
0
25
KOR 697 Doktora Tezi
0
0
0
150
MMR 501 Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5


Alan Dışı Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
KOR 661 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması
3
0
3
7.5
KOR 676 Kültürel Miras Yönetimi
3
0
3
7.5
KOR 680 Endüstriyel Miras ve Koruma
7
7
7.5
7.5
MIM 614 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II
3
0
3
7.5
MİM 617 Mekânın Ekonomi Politiği
3
0
3
7.5
MİM 618 Kentsel Tasarım
3
0
3
7.5
MİM 671 Koruma ve Restorasyon Çalıştayı
1
2
3
7.5
MMR 512 Tasarım ve İletişim
3
0
3
5
MMR 513 Tasarımda Gerçeklik ve Düşler
3
0
3
5
MMR 514 Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık
3
0
3
5
MMR 515 Konut ve Kültür İlişkisi
3
0
3
5
MMR 517 Mimarlık Tarihi ve Kuramı I
3
0
3
5
MMR 519 Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
MMR 520 Mimarlık Sanat ve Propoganda
3
0
3
5
MMR 611 Mimarlık Tasarım Çalıştayı
3
0
3
5
MMR 612 Mimarlık Araştırmaları
3
0
3
5
MMR 653 İleri Renk Kuramı
3
0
4
5
YPB 643 Yapı Akustiği Kuramı
3
0
3
5
YPB 652 Mimari Aydınlatma Teknikleri
3
0
3
7.5

Atılım Üniversitesi’nin “araştırma üniversitesi olma” vizyonuna koşut olarak üniversite-sanayi işbirliklerini geliştirmek, AR-GE ve teknopark uygulamaları için nitelikli araştırmacı yetiştirmek, toplumsal araştırmalara ve bilimsel çalışmalara katkı sağlamak, akademik boyuta yeni bir ivme kazandırmak, mimarlık bölümlerine akademisyen ve araştırmacı yetiştirmek programın başlıca amaç ve hedefleridir.