2016-2017 Lisans Ders Müfredatı (2015 girişli olup HAZIRLIK atlayanlar hariç, 2016 ve sonrası girişli öğrenciler için Müfredat)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG121 Temel İngilizce I
4
0
4
3
HIST 201 Uygarlık Tarihi
3
0
3
4
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
MATH107 Temel Matematik I
2
0
2
2
MMR 101 Mimarlıkta Temel Tasarım I
4
8
8
10
MMR 103 Mimari Anlatım Teknikleri I
2
2
3
6
MMR 111 Mimarlık İlke ve Kavramları
3
0
3
4
Toplam
20
10
25
31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG 122 Temel İngilizce II
4
0
4
3
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
MATH108 Temel Matematik II
2
0
2
2
MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım II
4
8
8
10
MMR 104 Mimari Anlatım Teknikleri II
2
2
3
6
MMR 106 Maket Yapım Teknikleri
1
2
2
3
MMR 122 Mimarlık Tarihi I
3
0
3
4
Toplam
18
12
24
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Seçmeli Ders (A Grubu)
0
0
2/3
3
ENG 221 Temel İngilizce III
3
0
3
3
MMR 201 Mimari Tasarım I
4
8
8
10
MMR 223 Mimarlık Tarihi II
3
0
3
3
MMR 231 Statik ve Mukavemet
3
0
3
4
MMR 253 Yapım Bilgisi I
2
2
3
4
MMR 299 Staj I (Topoğrafya) (6 AKTS)
0
0
0
0
Seçmeli Ders (B Grubu)
0
0
0
3
Toplam
15
10
22
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Seçmeli Ders ( A Grubu)
0
0
2/3
3
Seçmeli Ders (B Grubu)
0
0
0
3
ENG 222 Temel İngilizce IV
3
0
3
3
MMR 202 Mimari Tasarım II
4
8
8
10
MMR 224 Mimarlık Tarihi III
3
0
3
3
MMR 232 Strüktürel Davranış ve Analiz
3
0
3
4
MMR 254 Yapım Bilgisi II
2
2
3
4
Toplam
15
10
22
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG 321 Temel İngilizce V
3
0
3
3
MMR 301 Mimari Tasarım III
4
8
8
10
MMR 311 Kent Planlama İlkeleri
3
0
3
3
MMR 331 Strüktürel Tasarım I
2
2
3
5
MMR 381 Fiziksel Çevre Denetimi I
2
2
3
5
MMR 399 Staj II (Şantiye) (10 AKTS)
0
0
0
Seçmeli Dersler | D Grubu
0
0
0
3
Toplam
14
12
20
29

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG 322 Temel İngilizce VI
3
0
3
3
MMR 302 Mimari Tasarım IV
4
8
8
10
MMR 306 Kentsel Tasarım Projesi
2
2
3
4
MMR 332 Strüktürel Tasarım II
2
2
3
5
MMR 382 Fiziksel Çevre Denetimi II
2
2
3
5
Seçmeli Dersler | D Grubu
0
0
0
3
Toplam
13
14
20
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Alan Dışı Seçmeli Ders
0
0
0
3
MMR 401 Mimari Tasarım V
4
8
8
10
MMR 491 Tasarım ve Proje Yönetimi
3
0
3
6
MMR 499 Staj III (Büro) (10 AKTS)
0
0
0
0
TURK 401 Türk Dili I
2
0
2
2
Seçmeli Dersler | D Grubu
0
0
0
3
Seçmeli Dersler | C Grubu
0
0
0
6
Toplam
9
8
13
30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Alan Dışı Seçmeli Ders
0
0
0
3
MMR 402 Mimari Tasarım VI
4
8
8
10
TURK 402 Türk Dili II
2
0
2
2
MMR 482 Mimari Kalıtı Koruma
3
0
3
6
Seçmeli Dersler | C Grubu
0
0
0
6
Seçmeli Dersler | D Grubu
0
0
0
3
Toplam
9
8
13
30


Müfredat Toplamı
159
240

Seçmeli Dersler | A Grubu

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MMR 261 Sayısal Ortamda Modelleme
2
2
3
3
MMR 262 Sayısal Ortamda Görselleme
2
2
3
3
MMR 266 Hücre Tabanlı Sunum Teknikleri
1
2
2
3
MMR 361 Bilgisayarla İleri Sunum I
1
2
2
3
MMR 362 Bilgisayarla İleri Sunum II
1
2
2
3
MMR 363 Üç Boyutlu Mimari Animasyon
1
2
2
3


Seçmeli Dersler | C Grubu

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MMR 392 Yapılı Çevrede Yerel Yönetimlerin Rolü
1
2
2
6
MMR 492 Kentsel Tasarımın İnformel Hukuku
3
0
3
6
MMR 493 Konut Politikaları, Finansmanı ve Planlama İlkeleri
2
0
2
6
MMR 494 Çok-Disiplinli Projeler Yönetimi
3
0
3
6
MMR 495 Yapılı Çevre Hukuku
3
0
3
6


Seçmeli Dersler | D Grubu

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MMR 312 Mimarlıkta Deneyim ve Tasarım
1
2
2
3
MMR 315 Salon Yapıları
1
2
2
3
MMR 316 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
2
0
2
3
MMR 317 Yaya Mekanı
2
0
2
3
MMR 318 Kent ve Mimarlık
1
2
2
3
MMR 322 Çağdaş Mimarlık Akımları
2
0
2
3
MMR 323 Mekansal Ütopyalar
2
0
2
3
MMR 334 Çağdaş Strüktür Sistemleri
2
0
2
3
MMR 341 Çocuk ve Mimarlık
1
2
2
3
MMR 343 Gündelik Hayat ve Konut
2
0
2
3
MMR 347 Toplumsal Yapı ve Mekan İlişkisi
1
2
2
3
MMR 353 Çağdaş Yapı Malzemeleri
2
0
2
3
MMR 355 Çelik Yapılar
2
0
2
3
MMR 371 Enerji Etkin Yapı Tasarımı I
1
2
2
3
MMR 372 Enerji Etkin Yapı Tasarımı II
1
2
2
3
MMR 373 Tasarımda Çevresel Etkiler
2
0
2
3
MMR 374 Ses ve Işık Tasarımı
1
2
2
3
MMR 375 Mimari Akustik Uygulamaları I
1
2
2
3
MMR 376 Mimari Akustik Uygulamaları II
1
2
2
3
MMR 422 Mimari Çözümleme Yöntemleri
2
0
2
3
MMR 433 Yüksek Bina Tasarımı ve İnşası
2
0
2
3
MMR 442 20. Yüzyılda Mimarlık ve İnsan İlişkisi
2
0
2
3
MMR 443 20 Yüzyılda Mimarlık ve Toplum söylemi
2
0
2
3
MMR 444 Tarihi Mekanların Analizi
2
0
2
3
MMR 445 Tarihi Kentlerde Mekan
2
0
2
3
MMR 446 Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan
2
0
2
3
MMR 447 Ankara'da Kamusal ve Özel Alan
2
0
2
3


Seçmeli Dersler | B Grubu

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MMR 212 Çevresel Etik ve Estetik
1
2
2
3
MMR 214 Soyutlama Teknikleri II
1
2
2
3
MMR 215 Peyzaj Tasarımına Giriş
1
2
2
3
MMR 216 Vaziyet Planı İlkeleri
1
2
2
3
MMR213 Soyutlama Teknikleri I
1
2
2
3