Bölüm Başkanlığı Mesajı

LİSANS PROGRAMI 

Mimarlık Bölümü, öğrenci sayısı ile Dünya’daki örneklerinin çoğu gibi orta ölçekte bir mimarlık okuludur. Sınav ile mimarlık okullarına giriş için belirlenen en az ikiyüzbininci olma sınırının çok üstündeki öğrencilerin kontenjanı doldurması ile eğitim başarımı olumlu etkilenen bir eğitim ortamıdır.  

İnsan, toplum ve çevre ile çok yönlü olarak ilgilenen mimarlığın eğitimi de çok yönlü olmak durumundadır.  Mimarlık Bölümü, bu özelliği sağlayarak öğrencilerin kendilerinin de çok yönlü gelişmelerine destek olmaktadır.

Mimarı vazgeçilmez kılan mimari tasarım yetkinliğinin edinildiği Lisans Programı’nın mimari stüdyo derslerinde, mesleki deneyimleri ile öne çıkan mimarlar görev almaktadır. Tasarım çalışmaları mimari biçimin sentezinde düşünülmesi gereken çeşitli konularda bilgilenmeyi içermektedir. Bu konularda derin bilgi ve ilişkili yetkinlikler, alanında uzman öğretim elemanlarınca verilen derslerde kazanılmaktadır. Stüdyo pratiği ile her yaz arazide ve işyerlerinde yapılan stajlarda edinilen pratik eğitim, kuram-pratik dengesini kurmaktadır.

Lisans ve yüksek lisans mezunlarına yönelik Bütünleşik Doktora Programı’nda, öğretim kadrosunun uzmanlıkları çerçevesinde lisansüstü eğitim ve araştırmalarının geliştirilmesine önem verilmektedir.

Yarışmacılıktan çok, işbirliğini ve paylaşımı destekleyen, kişi haklarını gözeten, bağımsız ve özgür düşünmeyi yüreklendiren ve mimarlığın evrensel ilkeleriyle tutarlı yetkinlikler kazanılmasına önem veren bir öğrenim ortamı sürdürmeye çalışılmaktadır. Öğrenci-Bölüm-öğretim elemanı ilişki ve iletişimi sorumluluk bilinci ile özgürlük, hoşgörü ve saygıya dayanan bir anlayışla yürümektedir.

Güz-2015’te Bölüm yenilenme çalışmalarının Mimarlık Akreditasyon Kurulu dış-değerlendirmesi için öz-değerlendirme çalışmaları olarak sürdürülmesine karar verilmiştir. Atılım Üniversitesi iç-değerlendirme ve strateji çalışmaları ile eş-zamanlı yapılan çalışmalar eşgüdüm sağlamaktadır. Bölüm’ün dönemsel yenilenme çalışmaları MİAK için öz-değerlendirme çalışmaları olarak sürecektir. 

 

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2012 yılında açılan Mimarlık EABD Bütünleşik Doktora Programı, lisans ve yüksek lisans mezunları için, öğretim kadrosunun uzmanlıkları çerçevesinde Mimarlıkta Doktora Derecesine yönelik lisansüstü eğitim ve araştırma çalışmalarını yürütmektedir. Program, mimarlığın EABD tarafından belirlenen uzmanlık alanlarında araştırmacı veya akademisyen olarak yetişmek isteyen farklı disiplinlerden (mimarlık; kentsel tasarım; şehir ve bölge planlama; endüstri ürünleri tasarımı; iç mimarlık; endüstri ürünleri tasarımı; peysaj tasarımı) lisans ve lisansüstü mezunlarının başvurularına açıktır.

Program, Mimari Tasarım, Yapı Bilimleri ve Koruma ve Restorasyon olmak üzere üç ayrı odak alanı içermektedir. Doktora tezi çalışmaları öncesi alınan dersler, bilimsel araştırma ve mimarlık konuları, odak alan konuları, ve seçilen doktora konusu ile ilgili olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.  

Nitelikli bir araştırmacı ve akademisyen için gereken, bireysel veya bir grubun üyesi olarak araştırma konusu tanımlama ve araştırma etkinliklerini yürütme, bilimsel akıl yürütme, araştırmalarda varolan veya özgün teknoloji ve yöntemler kullanma gibi becerilerin edinilmesi beklenmektedir. Tez araştırmalarının ve üretilen bilginin özgünlüğü ve uluslararası niteliği vurgulanmaktadır. Bu bilgilerin tez araştırmaları sırasında ve sonrasında değişik yollarla toplumla paylaşılmasına önem verilmektedir. Araştırmaların Üniversite ile uygulama alanının etkileşim ve işbirliğine olası katkılarının gelişmesi de istenmektedir.