Bölüm Tanıtımı

Mimarlık bölümünün hedefi, sağladığı çağdaş eğitim ortamı bağlamında, donanımlı, toplumsal farkındalık ve çevreye duyarlılık sahibi, meslek etiğinin bilinç düzeyine ulaşmış, nitelikli mimarlar yetiştirmektir. Bu amaçla, yenilikçi yaklaşımı ve eleştirelliği temel alan düşünme ve tasarlama biçimlerini geliştirmek, araştırma, bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi dönüştürebilme becerisi kazandırmak programın genel çerçevesini oluşturmaktadır. Dört yıllık lisans eğitiminin sonrasında, günümüz kent ve mimarlık konularına ve durumlarına eleştirel yaklaşım getirebilen, bağlamını tartışabilen, mimarlığı anlama ve yorumlama bilgi ve becerilerini geliştirmiş, mesleğinin tanıdığı sosyal ve kültürel değerler oluşturabilme yetisinin bilincine varmış mimarlar mezun etmeyi hedefler. Bu doğrultuda, mesleğin bilim teknoloji ve sanat alanlarının bir araya geldiği bir disiplin olması da göz önüne alındığında kazandırılması amaçlanan tasarım ve uygulama becerilerinin, kuramsal donanımla desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.