Bütünleşik Doktora Programı Özgörev

Özgörev (“misyon”Mimarlığın belirlenen uzmanlık alanlarında çağdaş araştırmacı ve akademisyenlerden beklenen yetkinliklerin kazanıldığı ve uluslararası nitelikte özgün araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin toplumla paylaşıldığı bir lisansüstü akademik çalışma ve araştırma ortamı sağlamak.