Bütünleşik Doktora Programı Uzgörev

Uzgörü (“vizyon”Türkiye’de lisansüstü mimari eğitim ve araştırmada nitelikli bir program olarak tanınmak.