MMR 311 Kent Planlama İlkeleri Dersini alan öğrencilere duyurulur.

MMR 311 Kent Planlama İlkeleri Dersini alan öğrencilere duyurulur.

31.10.2016 Pazartesi günü MMR 311 Kent Planlama İlkeleri Dersi yapılmayacaktır.