Staj Dosyalarının Teslimi

16-17 Yaz Döneminde Staj yapan öğrencilerin http://mim.atilim.edu.tr/yaz-stajlari  adresinde belirtilen staj dosyası hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmış dosyalarını 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar staj koordinatörüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

MMR 299 Topoğrafya Staj Koordinatörü....Öğr. Gör. Dr. Melike Orhan

MMR 399 Şantiye Staj Koordinatörü..........Öğr.Gör. Fulay Bilge Uysal

MMR 499 Büro Staj Koordinatörü...............Doç.Dr. Filiz Bal Koçyiğit

Güncelleme Tarihi: 25.09.17