INTEGRATED PhD PROGRAM

-Atılım Üniversitesi’nin “araştırma üniversitesi olma” vizyonuna koşut olarak üniversite-sanayi işbirliklerini geliştirmek, AR-GE ve teknopark uygulamaları için nitelikli araştırmacı yetiştirmek, toplumsal araştırmalara ve bilimsel çalışmalara katkı sağlamak, akademik boyuta yeni bir ivme kazandırmak, mimarlık bölümlerine akademisyen ve araştırmacı yetiştirmek programın başlıca amaç ve hedefleridir.