Atılım GSTM Fakültesi/Koleksiyon/TSMD Mimarları Ağırlıyor //21.04.2014

‘Atılım Üniversitesi GSTM Fakültesi/Koleksiyon/TSMD Mimarları Ağırlıyor’ etkinliğinin, Kural Mimarlar ve Hatırlı Mimarlık tasarım ofislerinin katılımıyla 21.04.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sergi öncesinde Hatırlı Mimarlık ve Kural Mimarlar sergilenen eserleri hakkında konferans vermiş; mimarlık mesleğine bakış açılarını öğrencilerle paylaşmıştır.  Konferansın ardından GSTM Fakültesinde her iki tasarım ofisinin proje sergisinin açılışı yapılmıştır.