Cumhuriyet'in Başkenti Ankara'da Kentleşme, Konut ve Çevre Konferansı - Ankara Konulu Öğrenci Projeleri Sergisi gerçekleştirildi.

13 Ekim 2015: Prof. Dr. Ruşen Keleş’in Konferansı ve Ankara Konulu Öğrenci Projeleri Sergisi

 

Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Emel Akın’ın Mete Öz, Yusuf Dino, Selen Kansu Duran ve Belamir Köse ile yürüttüğü 3. Sınıf Tasarım Stüdyosu kapsamında gerçekleştirilen etkinlik Prof Dr. Ruşen Keleş’in “Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’da Kentleşme, Konut ve Çevre” başlıklı konferansı ile başladı. Keleş, konuşmasında Ankara’nın başkent oluş sürecinde kentin gelişimi, Atatürk Orman Çiftliği ve Ankara’da konut üretimi konularında bilgi verdi. Büyük bir katılımın sağlandığı konferansa Üniversite eski Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu, Mimarlık Bölümünün öğretim elemanları ve öğrencilerinin yanısıra üniversitenin farklı bölümlerinin öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı. Büyük bir dikkat ve ilgiyle dinlenen Prof. Dr. Ruşen Keleş’e öğrenciler tarafından çok fazla soru yöneltildi.  

Konferansın ardından GSTMF Sergi Holünde Mimarlık Bölümü öğrencilerinin Ankara konulu projelerinin seçkisinden oluşan sergi kokteyl eşliğinde açıldı.