Mimari ve bilgisayar oyunları arasında bir köprü: Gotik İmaj

Presentation: Dr. Zeynep Aygen, Portsmouth University UK