Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin “toplum için mimarlık” tasarımları Mamak’ta “toplumla buluş”tu.

Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım 202 proje dersi kapsamında öğrencilerin tasarladıkları Mamak Dostlar- Şirintepe gecekondu alanında alternatif yaşam/konut alanı projesi, Mamak’taki toplum-mimarlık buluşmasında sergilendi.    

Toplum için mimarlık teması ile yola çıkan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde, Mimarlık Bölümü ikinci sınıf öğrencileri mimari tasarım stüdyosunda Mamak Dostlar ve Şirintepe gecekondu mahallelerinde alternatif bir yaşam alanı ve konut tasarladı. Proje koordinatörü Emel Akın; Yeşim Uysal, Mete Öz, Reha Benderlioğlu ve Hüseyin Bütüner ile birlikte yürüttükleri stüdyoda, öğrencilerden, Dostlar ve Şirintepe’de rant odaklı değil, “toplum için tasarım” hedefi ile mevcut alanın yoğunluğunu hiçbir şekilde artırmayan, sadece fiziksel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal dönüşümün de düşünülmesinin, yapı-çevre, kent-kimlik-yerellik, yer-bağlam ilişkilerinin dikkate alınmasının, yapı ölçeğinde işlev-kültür, mekân-form, iç-dış mekân, açık-yarı açık-kapalı mekân ilişkilerinin kurulmasının, kendi yer özgünlüğünü kaybetmeyen, yerselliği dikkate alan, kendine özgü ve özgün tasarımların yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Emel Akın, 4 aylık bir çalışmanın ürünü olan tasarımların, geçmişi 1970’lere dayanan Mamak Açık Hava Sinemasında öğrenciler, akademisyenler ve uzmanların ve Mamak halkının birlikte gerçekleştirdiği bir etkinlikte toplumla paylaşılmasının mimarlık eğitimi için çok anlamlı olduğunu ifade etti. Etkinlik, ODTÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Güven Arif Sargın, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi Tahire Erman, Gazi Üniversitesi Şehir Planlama öğretim üyesi Özlem Güzey, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Eski Başkanı Ali Hakkan, Atılım Üniversitesi öğretim üyeleri Emel Akın ve Yeşim Uysal’ın gecekondu ve kentsel dönüşüm konularındaki sunumlarının ardından Atılım Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Özgenoğu, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet amaçlarının bu projede buluştuğunu ifade ederek öğrenci projelerinin sergi açılışını yaptı.

Gözleme-ayran eşliğinde proje ve maket sergileri gezildi, öğrenciler projeleri hakkında bilgi verdi. Etkinliğin bir sonraki aşamasında Mamak halkı, akademisyenler, öğrenciler ve uzmanlar, birlikte gecekondu, kentsel dönüşüm konularında tartıştı, söyleşti. 

Emel Akın, Mamak bölge halkının sosyal etkinlik alanı olan nostaljik Açık Hava Sinemasında toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek mimarlık eğitiminde toplumsallaşmanın önemli bir örneğini gösterdiklerini ve bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.