Tuğçe Utku, Araş. Gör.

Tuğçe Utku

İletişim Bilgileri

Bağlı Olduğu Bölüm:Mimarlık Bölümü

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Mimarlık Gazi Üniversitesi 2017
Yüksek Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi 2015
Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 2011


Yayınlar

Uluslararası Konferans Bildirileri

Utku, T. (2017), 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Examples Of Architecture Without An Architect In Apartment Buildings Transformed To Cafes, Helsinki, Finland

Ulusal Konferans Bildirileri

Utku, T. (2016), Konya’da Tarihi Çevre İçinde Yeniden Kullanım Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme, IV. Çevre Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, Kayseri, pp.315-326

Utku, T. (2014), Konya Kibrit Apartmanı, Docomomo-Türkiye Ulusal çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X Bildiri Özetleri Kitabı, Erzurum, pp.101

Makaleler

Kalaycı Dinç, P., Utku, T. (2016), Konuttan dönüştürülmüş kafelerde kullanıcı memnuniyeti: Konya kent merkezinden bir örneklem, Megaron YTÜ Mimarlık Dergisi, 11(3), 344-358