Tuğçe Utku, Araş. Gör.

Tuğçe Utku

İletişim Bilgileri

Telefon:8931
Bağlı Olduğu Bölüm:Mimarlık Bölümü

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Mimarlık Gazi Üniversitesi Devam Ediyor
Yüksek Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi 2015
Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 2011


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Kalaycı Dinç, P., Utku, T. (2016), Konuttan dönüştürülmüş kafelerde kullanıcı memnuniyeti: Konya kent merkezinden bir örneklem, Megaron YTÜ Mimarlık Dergisi, 11(3), 344-358

Uluslararası Konferans Bildirileri

Utku, T. (2017), Examples Of Architecture Without An Architect In Apartment Buildings Transformed To Cafes, 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design Conference Proceeding Book, Helsinki, Finland, 595-603

Utku, T. (2017), Ankara’da bir yeniden Kullanım Örneği: Salt Ulus, International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philosophy Proceeding Book, Krakow, Polonya

Ulusal Konferans Bildirileri

Utku, T. (2016), Konya’da Tarihi Çevre İçinde Yeniden Kullanım Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme, IV. Çevre Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, Kayseri, pp.315-326

Utku, T. (2014), Konya Kibrit Apartmanı, Docomomo-Türkiye Ulusal çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X Bildiri Özetleri Kitabı, Erzurum, pp.101