Publication Details

Author:BAL, FILIZ
Title:“Türkiye’de Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi (Ankara’da ses ve akustik çalışmaları)”, Sayı , Sayfa;
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:MÜHENDİS VE MAKİNE (TMMOB Makine Müh. Odası )
Year:1996
Volume:449
Pages: 34-35
Place:ANKARA