Publication Details

Author:BAL, FILIZ
Title:Dünyanın 3. yer altı metrosu; “Tünel”in 120 yılı.
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Yapı Dünyası (Aylık Mesleki Bilim Teknik ve Haber Derg.)
Year:1996
Volume:4
Pages:50 – 54.
Place:ANKARA