Publication Details

Author:Bal, Filiz
Title:“Günden Güne Kaybettiklerimiz 1 (Dünyanın üçüncü yer altı toplutaşım sistemi Türkiye’de)”
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:ODTÜ'lüler Bülteni
Year:1995
Volume:48
Pages:18-19
Place:Ankara