Yönetim Görev Dağılımları

Bölüm Başkanı………………………….Selahattin Önür

Bölüm Başkan Yrd……………….……..Melike Orhan

EABD Yönetim Yrd………………………Emel Akın

Doktora Yeterlik Komitesi…………..Sevgi Lökçe; Selahattin Önür; Filiz Bal Koçyiğit; Emel Akın; Elif Güneş

Bütçe Komisyonu……………………….Melike Orhan; Fulay Bilge Uysal; Gizem Kuçak Toprak

Ders Eşleştirme Komisyonu………..Melike Orhan; Gizem Kuçak Toprak

Yatay Geçiş Komisyonu……………...Emel Akın; Melike Orhan

Dikey Geçiş Komisyonu………………Melike Orhan; Zeynep Tanrıverdi; Fulay Bilge Uysal

Çift Anadal Koordinatörlüğü……….Emel Akın

Yandal Koordinatörlüğü………........Emel Akın

Staj Koordinatörlüğü…………………..Filiz Bal Koçyiğit; Melike Orhan; Zeynep Tanrıverdi; Fulay Bilge Uysal

Erasmus Koordinatörlüğü…………..Melike Orhan; Fulay Bilge Uysal

Etkinlikler Koordinatörlüğü………..Tuğçe Utku; Nil Akdede; Betül Aktaş; Melike Atıcı Şshin

WEB-Sayfası Yönetimi……………Gizem Kuçak Toprak; Tuğçe Utku; Melike Atıcı