Yönetim Görev Dağılımları

Bölüm Başkanı Selahattin Önür
Bölüm Başkan Yrd Melike Orhan
EABD Yönetim Yrd Emel Akın
Doktora Yeterlik Komitesi Sevgi Lökçe; Selahattin Önür; Filiz Bal Koçyiğit; Emel Akın; Elif Güneş
Bütçe Komisyonu Melike Orhan; Fulay Bilge Uysal; Gizem Kuçak Toprak
Ders Eşleştirme Komisyonu Melike Orhan; Gizem Kuçak Toprak
Yatay Geçiş Komisyonu Emel Akın; Melike Orhan
Dikey Geçiş Komisyonu Melike Orhan; Fulay Bilge Uysal
Çift Anadal Koordinatörlüğü Emel Akın
Yandal Koordinatörlüğü Emel Akın
Staj Koordinatörlüğü Filiz Bal Koçyiğit; Melike Orhan; Fulay Bilge Uysal
Erasmus Koordinatörlüğü Melike Orhan; Fulay Bilge Uysal
Etkinlikler Koordinatörlüğü Tuğçe Utku; Nil Akdede;  Melike Atıcı Şahin
WEB-Sayfası Yönetimi Gizem Kuçak Toprak; Tuğçe Utku; Melike Atıcı